Vương Linh cần phẫu thuật

 1. Em Vương Linh sau phẫu thuật tim

  Ngày 14/6/2019, Hiểu về trái tim đã liên hệ gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe sau phẫu thuật của em Vương Linh.

  Theo thông tin từ gia đình, em Vương Linh sau phẫu tim đến nay tình trạng sức khỏe cải thiện rất tốt. Em ăn uống khỏe hơn nên đã tăng thêm được 2kg, các triệu chứng thở mạnh hay khó thở không còn nữa. Gia đình cho bé tái khám đều theo lịch của bệnh viện.

  Chúc em Vương Linh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe.
  Vuong Linh.
  Hình ảnh sau phẫu thuật của em Vương Linh​
 2. Hóa đơn thanh toán viện phí cho em Linh

  Sau khi nhận được quyết toán chi phí cho ca phẫu thuật của em Huỳnh Trần Vương Linh, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

  huynh-tran-vuong-linh-hd.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
  -- Hiểu về trái tim --
 3. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Linh

  Sau khi em Vương Linh xuất viện ngày 11/10/2018, Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Huỳnh Trần Vương Linh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 115.649.396đ, BHYT thanh toán 104.189.053đ, còn lại Quỹ tài trợ VinaCapital thanh toán 5.730.171đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 5.730.172đ.

  huynh-tran-vuong-linh-qt.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp
 4. Bé Linh đã được phẫu thuật

  Theo thông tin từ gia đình, bé Linh đã được phẫu thuật ngày 10/10/2018.

  Chúc ca phẫu thuật em thành công.
 5. Bé Vương Linh đã nhập viện

  Theo thông tin từ gia đình, bé Linh đã nhập viện ngày 01/10/2018.

  Hiện tại bé đang chờ lịch phẫu thuật từ bệnh viện.