Cách sử dụng Cookie

Trang này thảo luận về cách các cookie được sử dụng trong trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn phải đồng ý với việc sử dụng các cookie của chúng tôi..

Cookie là gì

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi trình duyệt web (như Internet Explorer hoặc Firefox) theo yêu cầu của trang web bạn đang xem. Điều này cho phép trang web bạn đang xem ghi nhớ những điều về bạn, chẳng hạn như tùy chọn và lịch sử của bạn hoặc để giữ cho bạn đăng nhập.

Cookie có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một thời gian ngắn (chẳng hạn như chỉ khi trình duyệt của bạn mở) hoặc trong một khoảng thời gian dài, thậm chí nhiều năm. Cookie không được thiết lập bởi trang web này sẽ không thể truy cập được cho chúng tôi.

Cách sử dụng cookie của chúng tôi

Trang web này sử dụng cookie cho nhiều thứ, bao gồm:

  • Đăng ký và duy trì sở thích của bạn. Điều này bao gồm đảm bảo rằng bạn có thể đăng nhập và giữ trang web bằng ngôn ngữ hoặc giao diện mà bạn yêu cầu.
  • Phân tích. Điều này cho phép chúng tôi xác định cách mọi người đang sử dụng trang web và cải thiện nó.
  • Cookie quảng cáo (có thể là bên thứ ba). Nếu trang web này hiển thị quảng cáo, cookie có thể được các nhà quảng cáo đặt để xác định ai đã xem quảng cáo hoặc những thứ tương tự. Các cookie này có thể được đặt bởi các bên thứ ba, trong trường hợp trang web này không có khả năng đọc hoặc ghi các cookie này.
  • Cookie của bên thứ ba khác cho những thứ như chia sẻ trên Facebook hoặc Twitter. Các cookie này thường sẽ được đặt bởi bên thứ ba một cách độc lập, vì vậy trang web này sẽ không có khả năng truy cập chúng.

Xóa / Tắt Cookies

Việc quản lý cookie và tùy chọn cookie của bạn phải được thực hiện từ trong tùy chọn/tùy chọn của trình duyệt. Dưới đây là danh sách các hướng dẫn về cách thực hiện việc này đối với phần mềm trình duyệt phổ biến: