Cúp thưởng trao cho Blue Sky

 1. 5
  Được trao: 3/10/13

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 2. 1
  Được trao: 2/8/13

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.