Bạn ơi, rồi sẽ qua thôi!

  1. Quà đã chuyển đến MTTQ quận Bình Tân và TP Thủ Đức

    Chiều nay, Hiểu về trái tim đã chuyển quà gồm gạo, mì gói (thùng), cá hộp và sữa đặc đến địa tập kết của Mặt trận Tổ quốc quận Bình Tân và Mặt trận Tổ quốc TP Thủ Đức.

    Số lượng quà tại quận Bình Tân là 850 phần, còn tại TP Thủ Đức là 750 phần.

    MTTQ-1. MTTQ-2.
    Hiểu về trái tim sẽ phối hợp cùng các đơn vị này tiến hành trao quà cho các bạn đã đăng ký sớm và được gọi điện xác minh.​
Quay lại danh sách cập nhật...