Bảo Quốc

Bảo Quốc

  1. Hiểu Về Trái Tim
    Ông tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh ngày 11 tháng 9 năm 1949 tại xã Thái Hiệp Thạnh, Tây Ninh.

    Ông là con thứ 6 trong một gia đình có 10 người con, cha là ông Lư Hòa Nghĩa, tức Năm Nghĩa, một nghệ sĩ cải lương có tiếng tại miền Nam thời bấy giờ,...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.