Bùi Thị Thanh Huyền

Bùi Thị Thanh Huyền

 1. HVTT
  • Họ và tên: Bùi Thị Thanh Huyền
  • Năm sinh:25/03/1988
  • Nơi công tác (học tập): ERIKS VIỆT NAM
  • Địa chỉ liên hệ: Khu D1, Tầng 3, Tòa nhà Harbour View, 12 Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Email:...
  Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.