Đặng Lê Trung Nguyên

Đặng Lê Trung Nguyên

 1. donduong
  • Năm sinh: 1990
  • Nơi công tác: Xí nghiệp Địa Vật lý Giếng khoan - Liên doanh dầu khí Vietsovpetro
  • Địa chỉ liên hệ: 136 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Gò Vấp, TP.HCM
  • Email: trungnguyen.1305@gmail.com
  • Facebook:...
  Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.