Đặng Thị Thanh Vân

Đặng Thị Thanh Vân

 1. HVTT
  • Họ và tên: Đặng Thị Thanh Vân
  • Sinh năm: 15/03/1990
  • Nơi công tác : Kế toán tại Công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung
  • Địa chỉ liên hệ: Trung Hòa - Yên Mỹ - Hưng Yên
  • Email: maytrangphuongxa@gmail.com