Hữu Châu

Hữu Châu

  1. Hiểu Về Trái Tim
    Hữu Châu sinh ngày 22 tháng 1 năm 1966 tại Sài Gòn trong một dòng họ có truyền thống về cải lương.

    Cha là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nữ nghệ sĩ Thanh Lệ, bà nội của anh là Nguyễn Thị Thơ, chủ đoàn hát Thanh Minh, là một trong 5 gánh hát cải lương...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.