Lý Hùng

Lý Hùng

  1. Hiểu Về Trái Tim
    Lý Hùng sinh ngày 22 tháng 2 năm 1969, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ của anh là Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh

    Vai diễn đầu tiên của anh là một vai diễn nhỏ trong phim Phượng năm 1982. Đến năm 12 tuổi, anh đã có vai chính đầu tiên trong sự...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.