MC Phan Anh

Đại sứ trái tim

  1. donduong
    Phan Anh tên thật là Hoàng Phan Anh (sinh ngày 30 tháng 7 năm 1981 tại Hà Nội) là một MC, diễn viên, người mẫu ảnh và nhà hoạt động xã hội.

    Tháng 10 năm 2016, Phan Anh đã tạo ra một hiện tượng gây xôn xao dư luận khi chỉ trong 4 ngày mời gọi mọi...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.