MC Thảo Vân

MC Thảo Vân

  1. Hiểu Về Trái Tim
    Thảo Vân (tên khai sinh Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1970 tại Lạng Sơn) là một người dẫn chương trình của nhiều chương trình như: Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười, Tôi và chúng ta, Rubic online, Chuyện đêm muộn,...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.