Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

  1. donduong
    • Năm sinh: 1991
    • Nơi công tác (học tập): Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    • Địa chỉ: 947/13/9 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
    • Email: nguyenngochuyen198@gmail.com