Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

  1. donduong
    Năm sinh: 1991
    Nơi công tác (học tập): Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
    Địa chỉ: 947/13/9 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình.