Nguyễn Thị Thanh Vy

Nguyễn Thị Thanh Vy

 1. HVTT
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vy
  • Năm sinh: 1989
  • Nơi công tác: Trung tâm Kỹ thuật Điện toán - Đại học Bách Khoa TP.HCM
  • Địa chỉ liên hệ: 42 Tân Hóa P.1, Q.11, TP.HCM
  • Số điện thoại liên lạc:
  • Email:...
  Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.