Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

 1. HVTT
  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Năm sinh: 19/07/1989
  • Nơi công tác: Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Nghệ An
  • Địa chỉ liên hệ: Khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Email: thu89ha@gmail.com