NSƯT Hà Xuyên

NSƯT Hà Xuyên

  1. Hiểu Về Trái Tim
    NSƯT Hà Xuyên sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng chiêm trũng Tiền Hải, Thái Bình. Năm 14 tuổi, Hà Xuyên được Đoàn ca múa Thái Bình tuyển vào đào tạo làm diễn viên múa.

    NSƯT Hà Xuyên là một trong số những nữ diễn viên điện ảnh nổi lên...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.