Thanh Điền - Thanh Kim Huệ

Thanh Điền - Thanh Kim Huệ

  1. Hiểu Về Trái Tim
    Thanh Điền (sinh năm 1945) tên thật là Nguyễn Thanh Điền, còn có tên là Nguyễn Ngọc Chiếu, sinh năm 1945 tại Vị Thanh, Chương Thiện (Hậu Giang), trong gia đình có 9 anh em. Tuy cha ông, ông Nguyễn Thành Long, là nghệ sĩ đờn ca tài tử, thân mẫu,...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.