Trấn Thành

Trấn Thành

  1. Trấn Thành: Tôi không có thói quen làm từ thiện mà phải đăng báo làm ở đâu, bao nhiêu tiền

    Hiểu Về Trái Tim
  2. Trấn Thành mang ba lô tiền mặt đến trường quay làm từ thiện

    Hiểu Về Trái Tim