Trương Công Bền

Trương Công Bền

 1. HVTT
  • Họ và tên: Trương Công Bền
  • Sinh năm: 1990
  • Nơi công tác: Vantech + Nidec
  • Địa chỉ liên hệ: 67/14/1C Bùi Văn Ba, Quận 7, TP.HCM
  • Email: truongcongben@gmail.com
  • Facebook:...
  Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.