Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh

  1. HVTT
    Nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh tên thật là Trương Ngọc Ánh, sinh ngày 12/11/1976 tại Hà Nội.

    Trương Ngọc Ánh được phát hiện bởi cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Anh đã thuyết phục đạo diễn Lưu Phước Sang mời chị đóng phim Em và Michael, đánh dấu...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.