Tú Trinh

Tú Trinh

  1. donduong
    Nghệ danh Tú Trinh do NSND Năm Châu đặt khi chị đến với sân khấu cải lương từ trước 1975. Chị có tên đầy đủ là Hà Thị Thu Ba, sinh 1952, trong gia đình nghèo, có 9 người con, gốc Quảng Ngãi. Cha của chị - được xưng tụng trong nhóm “ngũ bá danh...
    Bạn không có quyền xem toàn bộ nội dung này.