Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  18/10/2021
 2. Binh Thuong

  50.000 đ
  18/10/2021
 3. Trung Duong

  30.000 đ
  18/10/2021
 4. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  18/10/2021
 5. Nguyen Thanh Trung

  2.000.000 đ
  17/10/2021
 6. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  17/10/2021
 7. Sinh vien

  20.000 đ
  15/10/2021
 8. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  15/10/2021
 9. Trung Duong

  30.000 đ
  15/10/2021
 10. Trung Duong

  30.000 đ
  14/10/2021
 11. Trung Duong

  30.000 đ
  13/10/2021
 12. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  13/10/2021
 13. Trung Duong

  30.000 đ
  12/10/2021
 14. Trung Duong

  30.000 đ
  11/10/2021
 15. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  11/10/2021
 16. Ha Nhung

  100.000 đ
  11/10/2021
 17. Nguyen Van Dung

  50.000 đ
  09/10/2021
 18. Trung Duong

  30.000 đ
  08/10/2021
 19. Ngoc An

  100.000 đ
  08/10/2021
 20. Trung Duong

  30.000 đ
  07/10/2021