Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  14/08/2020
 2. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  13/08/2020
 3. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  12/08/2020
 4. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  11/08/2020
 5. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  11/08/2020
 6. Nhà hảo tâm

  2.000 đ
  11/08/2020
 7. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  10/08/2020
 8. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  10/08/2020
 9. Chị Minh Thuy

  200.000 đ
  09/08/2020
 10. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  09/08/2020
 11. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  07/08/2020
 12. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  07/08/2020
 13. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  05/08/2020
 14. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  05/08/2020
 15. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  05/08/2020
 16. Chị Linh Nguyễn

  200.000 đ
  05/08/2020
 17. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  05/08/2020
 18. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  04/08/2020
 19. Nhà hảo tâm

  5.000.000 đ
  03/08/2020
 20. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  03/08/2020