Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  28/02/2024
 2. Truong Ngoc Dzu

  200.000 đ
  28/02/2024
 3. Nguyen Thi Hanh

  50.000 đ
  28/02/2024
 4. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  28/02/2024
 5. Nguyen Thi Mai Duyen

  100.000 đ
  28/02/2024
 6. Truong Thi Truc Phi

  50.000 đ
  28/02/2024
 7. Nguyen Thi Thu Hoai

  100.000 đ
  28/02/2024
 8. Luu Thi Thao Hien

  100.000 đ
  28/02/2024
 9. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  28/02/2024
 10. Ngo Thi Hai Yen

  100.000 đ
  28/02/2024
 11. Le Thi Thuy

  100.000 đ
  28/02/2024
 12. Nguyen Thi Thuy Nga

  50.000 đ
  28/02/2024
 13. Luong Thi Phuong

  100.000 đ
  28/02/2024
 14. Le Thi Cam Nhung

  50.000 đ
  28/02/2024
 15. Nguy Thi Men

  100.000 đ
  28/02/2024
 16. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  28/02/2024
 17. Truong Thi Nhu

  50.000 đ
  28/02/2024
 18. Nguyen Thi Nhan

  100.000 đ
  28/02/2024
 19. Nguyen Thi Xuan

  5.000 đ
  28/02/2024
 20. Do Thi Huong Ly

  50.000 đ
  28/02/2024