Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  21/09/2023
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  21/09/2023
 3. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  20/09/2023
 4. Trung Duong

  30.000 đ
  20/09/2023
 5. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  20/09/2023
 6. Dinh Thi Thanh Hien

  9.000 đ
  20/09/2023
 7. Thai Thanh Huy

  20.000 đ
  20/09/2023
 8. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  19/09/2023
 9. Trung Duong

  30.000 đ
  19/09/2023
 10. Nguyen Thi Kim Anh

  1.000.000 đ
  19/09/2023
 11. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  18/09/2023
 12. Trung Duong

  30.000 đ
  18/09/2023
 13. Phan Ngo Quynh Anh

  5.000 đ
  18/09/2023
 14. Phan Ngo Quynh Anh

  5.000 đ
  18/09/2023
 15. Le Thi Viet

  100.000 đ
  16/09/2023
 16. Trung Duong

  30.000 đ
  15/09/2023
 17. Nguyen Thu Phuong

  100.000 đ
  15/09/2023
 18. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  15/09/2023
 19. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  14/09/2023
 20. Trung Duong

  30.000 đ
  14/09/2023