Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  15/01/2021
 2. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  14/01/2021
 3. Nhà hảo tâm

  63.055 đ
  13/01/2021
 4. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  13/01/2021
 5. Nhà hảo tâm

  60.000 đ
  12/01/2021
 6. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  12/01/2021
 7. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  12/01/2021
 8. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  12/01/2021
 9. Nhà hảo tâm

  3.000.000 đ
  11/01/2021
 10. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  11/01/2021
 11. Nguyen Thuy Dung

  500.000 đ
  11/01/2021
 12. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  10/01/2021
 13. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  10/01/2021
 14. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  08/01/2021
 15. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  08/01/2021
 16. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  07/01/2021
 17. Chi Nguyen

  200.000 đ
  07/01/2021
 18. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  06/01/2021
 19. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  06/01/2021
 20. Nhà hảo tâm

  7.000.000 đ
  06/01/2021