Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Dương

  60.000 đ
  23/05/2022
 2. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  22/05/2022
 3. Nhà hảo tâm

  3.200.000 đ
  22/05/2022
 4. QA

  187.000 đ
  22/05/2022
 5. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  22/05/2022
 6. Nguyen Lan Anh

  10.000 đ
  21/05/2022
 7. Nguyen Phuong Thao

  10.000 đ
  21/05/2022
 8. Diep Nhat Truong

  20.000 đ
  20/05/2022
 9. M

  5.000 đ
  20/05/2022
 10. Trung Dương

  30.000 đ
  19/05/2022
 11. Hoang Phuong Quynh

  10.000 đ
  19/05/2022
 12. Nhà hảo tâm

  1.500.000 đ
  19/05/2022
 13. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  18/05/2022
 14. Trung Dương

  30.000 đ
  18/05/2022
 15. Nguyen Tien Tuan

  10.000 đ
  18/05/2022
 16. Nguyen Thi Cam Tu

  10.000 đ
  18/05/2022
 17. To Quynh Anh

  1.000.000 đ
  18/05/2022
 18. VCB Rewards

  109.120 đ
  18/05/2022
 19. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  17/05/2022
 20. Trung Dương

  30.000 đ
  17/05/2022