Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  10.020 đ
  12/06/2024
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  12/06/2024
 3. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  12/06/2024
 4. Anh Trương Quốc An

  5.000.000 đ
  11/06/2024
 5. Vu Nguyen Thanh Thao

  2.000.000 đ
  11/06/2024
 6. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  11/06/2024
 7. Nguyen Van Thao

  100.000 đ
  11/06/2024
 8. Nhà hảo tâm

  25.367 đ
  11/06/2024
 9. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  11/06/2024
 10. Trung Duong

  60.000 đ
  11/06/2024
 11. Tony

  50.000 đ
  10/06/2024
 12. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  10/06/2024
 13. Le Minh Dung

  300.000 đ
  10/06/2024
 14. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  09/06/2024
 15. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  09/06/2024
 16. Nhà hảo tâm

  55.000 đ
  08/06/2024
 17. Thanh vien ZenMi chatity

  100.000 đ
  08/06/2024
 18. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  08/06/2024
 19. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  08/06/2024
 20. Trung Duong

  150.000 đ
  07/06/2024