Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Dương

  30.000 đ
  30/07/2021
 2. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  30/07/2021
 3. Trung Dương

  30.000 đ
  29/07/2021
 4. Trái tim cho em

  500.000 đ
  29/07/2021
 5. Trung Dương

  30.000 đ
  28/07/2021
 6. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  28/07/2021
 7. Trung Dương

  30.000 đ
  27/07/2021
 8. Trung Dương

  30.000 đ
  26/07/2021
 9. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  26/07/2021
 10. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  24/07/2021
 11. Trung Dương

  30.000 đ
  23/07/2021
 12. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  22/07/2021
 13. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  22/07/2021
 14. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  21/07/2021
 15. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  20/07/2021
 16. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  20/07/2021
 17. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  19/07/2021
 18. Trung Dương

  30.000 đ
  16/07/2021
 19. Trung Dương

  30.000 đ
  15/07/2021
 20. Trung Dương

  30.000 đ
  14/07/2021