Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  15/05/2021
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  14/05/2021
 3. Trung Duong

  30.000 đ
  13/05/2021
 4. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  12/05/2021
 5. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  12/05/2021
 6. Phạm Thị Khánh Linh

  10.000 đ
  12/05/2021
 7. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  11/05/2021
 8. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  11/05/2021
 9. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  10/05/2021
 10. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  10/05/2021
 11. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  10/05/2021
 12. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  10/05/2021
 13. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  07/05/2021
 14. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  07/05/2021
 15. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  06/05/2021
 16. Nhà hảo tâm

  120.000 đ
  05/05/2021
 17. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  05/05/2021
 18. Nguyễn Mạnh Tuấn

  100.000 đ
  05/05/2021
 19. Nhà hảo tâm

  7.000.000 đ
  05/05/2021
 20. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  04/05/2021