Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  36.000 đ
  22/06/2024
 2. Thien nhien quan

  100.000 đ
  22/06/2024
 3. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  22/06/2024
 4. Nhà hảo tâm

  87.000 đ
  22/06/2024
 5. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  22/06/2024
 6. Bui Thanh Dat

  500.000 đ
  21/06/2024
 7. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  21/06/2024
 8. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  21/06/2024
 9. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  21/06/2024
 10. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  20/06/2024
 11. Nhà hảo tâm

  22.000 đ
  20/06/2024
 12. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  20/06/2024
 13. Nguyen Cao Vu

  10.000 đ
  20/06/2024
 14. Nhà hảo tâm

  45.000 đ
  19/06/2024
 15. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  18/06/2024
 16. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  18/06/2024
 17. Trung Duong

  30.000 đ
  17/06/2024
 18. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  17/06/2024
 19. Be Loc

  500.000 đ
  17/06/2024
 20. Pham Van Tuan

  5.000 đ
  16/06/2024