Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Duong

  30.000 đ
  05/12/2023
 2. Banh Quang Hien

  10.000 đ
  05/12/2023
 3. Mina

  10.000 đ
  05/12/2023
 4. Nguyen Ngoc Han

  50.000 đ
  05/12/2023
 5. Nguyen Thi Bao Yen

  150.000 đ
  05/12/2023
 6. Nguyen Thi Yen Nhi

  50.000 đ
  05/12/2023
 7. Tran Thi Nguyet

  50.000 đ
  05/12/2023
 8. Tran Thi Mai Loan

  50.000 đ
  05/12/2023
 9. Nguyen Thi Ngoc Nho

  50.000 đ
  05/12/2023
 10. Ly Thi Ngoc Linh

  50.000 đ
  05/12/2023
 11. Nhi

  150.000 đ
  05/12/2023
 12. Nguyen Vu Kim Ngan

  50.000 đ
  05/12/2023
 13. Chu Thi Ngoc Ha

  50.000 đ
  05/12/2023
 14. Nguyen Hoang Hong Nhung

  50.000 đ
  05/12/2023
 15. Huynh Thi Cam Tu

  150.000 đ
  05/12/2023
 16. Nguyen Thi Hoai Thu

  50.000 đ
  05/12/2023
 17. Cao Thi Li Ly

  50.000 đ
  05/12/2023
 18. Tran Thi Giang

  50.000 đ
  05/12/2023
 19. Nong Thi Tam

  50.000 đ
  05/12/2023
 20. Nguyen Ngoc Thanh

  50.000 đ
  05/12/2023