Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Bệnh viện tim Hà Nội

  2.000.000 đ
  31/01/2024
 2. NEOASIA VIET NAM

  25.500.000 đ
  17/11/2023
 3. CÔNG TY TNHH TFV INDUSTRIES

  10.000.000 đ
  02/10/2023
 4. CONG TY TNHH TV TK TM DV XD DONG A

  4.000.000 đ
  05/02/2023
 5. Tập thể nhân viên Chang Group

  50.000.000 đ
  13/01/2023
 6. CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN

  10.000 đ
  14/10/2022
 7. CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN

  10.000 đ
  06/10/2022
 8. CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN

  100.000 đ
  08/08/2022
 9. Công ty TNHH Target Agriculture Việt Nam

  25.000.000 đ
  01/08/2022
 10. Cty CP ZION

  20.000 đ
  16/06/2022
 11. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

  200.000.000 đ
  08/04/2022
 12. CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN

  50.000 đ
  27/12/2021
 13. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

  200.000.000 đ
  25/11/2021
 14. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

  150.000.000 đ
  14/04/2021
 15. Men & Life Award 2019

  50.000.000 đ
  17/08/2020
 16. Công ty Cổ phần QH PLUS

  45.000.000 đ
  03/06/2020
 17. Công ty Ắc quy GS Bình Dương Việt Nam

  20.000.000 đ
  13/05/2020
 18. Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo Trí Việt

  216.000.000 đ
  15/10/2019
 19. Công ty TNNH TMDV C3TEK

  5.000.000 đ
  15/09/2019
 20. Công ty TNHH Nissin Việt Nam

  30.000.000 đ
  13/08/2019