Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. TECHFARM

  150.000 đ
  28/07/2023
 2. Tổ chức AOG

  0 đ
  15/07/2015
 3. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Gia Lai

  0 đ
  14/07/2014
 4. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Ninh Thuận

  0 đ
  14/07/2014
 5. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Khánh Hòa

  0 đ
  14/07/2014
 6. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Huế

  0 đ
  14/07/2014
 7. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Quảng Bình

  0 đ
  14/07/2014
 8. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Hà Tĩnh

  0 đ
  14/07/2014
 9. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Nam Định

  0 đ
  14/07/2014
 10. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Hải Dương

  0 đ
  14/07/2014
 11. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Bắc Ninh

  0 đ
  14/07/2014
 12. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Thái Nguyên

  0 đ
  14/07/2014
 13. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Hà Giang

  0 đ
  14/07/2014
 14. Tổ chức Trả lại tuổi thơ

  0 đ
  14/07/2014
 15. Tổ chức Nhân đạo Hoa sen

  0 đ
  14/07/2014
 16. Quỹ tài trợ VinaCapital

  0 đ
  14/07/2014
 17. Bệnh viện Mắt TPHCM

  0 đ
  13/07/2014
 18. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

  0 đ
  13/07/2014
 19. Bệnh viện Tim Tâm Đức TP.HCM

  0 đ
  13/07/2014
 20. Viện tim TP.HCM

  0 đ
  13/07/2014