Bé Tuyết Trang mới 2 tuổi nhưng 3 lần thông tim

  1. Bé Trang chỉ mới được thông tim

    Theo thông tin từ gia đình, bé Tuyết Trang chỉ mới thông tim.

    Ngày 21/10/2016, bé Trang lên tái khám mới có quyết định của bác sĩ khi nào được phẫu thuật.
Return to update list...