Theo Tỉnh/Thành

Đại Sứ Trái Tim

Sứ Giả Trái Tim

Ngôi Nhà Trái Tim

Phu Lam

 1. Bà con xã Tân Thành Bình thiếu nước ngọt nghiêm trọng

  4.176 hộ dân của xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc thiếu nước ngọt sinh hoạt nghiêm trọng
  Đã đóng góp: 95.351.000đ
  131%
  Hoàn tất
 2. Bà con xã Phú Sơn, Chợ Lách, Bến Tre khát nước ngọt

  Độ mặn trên nhiều tuyến sông và kênh rạch trên địa bàn Chợ Lách đạt mức rất cao từ 4 - 6‰.
  Đã đóng góp: 62.001.000đ
  103%
  Hoàn tất