Đức Thắng bị tím tái, tức ngực

 1. Hoàn tất hồ sơ em ĐứcThắng

  Ngày 13/3/19, nhà hảo tâm Gia đình bé Suzie Ha Anh có đóng góp 7.250.000đ cho hồ sơ của bé Nguyễn Gia Hào.

  Tuy nhiên, do bé Gia Hào đã được một mạnh thường quân khác hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật nên nhà hảo tâm Gia đình bé Suzie Ha Anh muốn chuyển đóng góp cho các hồ sơ khác. Sau khi đóng góp cho hồ sơ em Nguyễn Đình Lâm Anh số tiền 4.300.000đ, nhà hảo tâm Gia đình bé Suzie Ha Anh đóng góp cho hồ sơ em Cao Đức Thắng số tiền 2.950.000đ.

  Vì vậy, Hiểu về trái tim điều chinh số tiền kêu gọi từ 10.000.000đ thành 7.050.000đ.

  Hồ sơ em Nguyễn Đình Lâm Anh:
  https://hieuvetraitim.com/donggop/lam-anh-sot-cao-tim-tai-nhieu.1554/

  Danh sách nhà hảo tâm của hồ sơ bé Nguyễn Gia Hào:
  https://hieuvetraitim.com/donggop/suc-khoe-ngay-cang-kem-em-hao-can-phau-thuat-som.1471/contributes

  Nội dung cập nhật của hồ sơ bé Nguyễn Gia Hào:
  https://hieuvetraitim.com/donggop/suc-khoe-ngay-cang-kem-em-hao-can-phau-thuat-som.1471/updates

  Sau đó, gia đình bé Suzie Ha Anh đã đóng góp thêm 350.000đ, tổng cộng 3.300.000đ, giúp hoàn tất hồ sơ kêu gọi của em Cao Đức Thắng.

  Hiểu về trái tim cảm ơn các nhà hảo tâm.
Quay lại danh sách cập nhật...