Em Bảo Châu cần tiền để đóng lỗ thông liên thất

  1. Ngày 25 tháng 8 năm 2015


    Sau khi khám lại, vì tình hình sức khỏe của bé chưa thể phẫu thuật được, các bác sĩ đã cho bé Bảo Châu về nhà theo dõi thêm trong 3 tháng.
Quay lại danh sách cập nhật...