Em Sĩ Luân cần phẫu thuật lần 4 để tránh suy tim

  1. Chuyển nguồn sang cho bé Hải Phong

    Do bé Trần Quý Hải Phong cần phẫu thuật gấp nên chúng tôi xin được chuyển và sử dụng toàn bộ số tiền còn lại là 22.450.000 đồng của nhà hảo tâm Việt Anh và những người bạn đã đóng góp sau quyết toán hồ sơ em Hồ Sĩ Luân, sang hỗ trợ bé Hải Phong.

    Link hồ sơ bé Trần Quý Hải Phong: https://hieuvetraitim.com/donggop/20-thang-tuoi-be-hai-phong-can-som-phau-thuat-
Quay lại danh sách cập nhật...