Hỗ trợ học sinh đến trường Trà Côn C

Trường tiểu học Trà Côn C nằm trên địa bàn xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Hiểu Về Trái Tim

Ngày tạo: 3/11/14

Cập nhật: 18/11/15

Bảo trợ trẻ em

Trường Trà Côn C tỉnh Vĩnh Long

 1. Bối cảnh địa phương

  Trường tiểu học Trà Côn C nằm trên địa bàn xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

  [​IMG]

  Trường Tiểu Học Trà Côn C nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nền kinh tế đặc biệt khó khăn của người Khmer. Phần lớn đồng bào sinh sống bằng nghề làm thuê. Gia đình của các em đa số là thuộc diện nghèo, đông con, không biết chữ. Có tổng số học sinh là 260 em, trong đó có sổ xóa đói giảm nghèo là 201 em và cận nghèo là 4 em. Học sinh dân tộc Khmer chiếm tỉ lệ khá cao trong toàn trường (75,77%).

  [​IMG]
  Nhận thấy các khó khăn của thầy và trò trường tiểu học Trà Côn C, Quỹ Hiểu về trái tim hy vọng sớm tìm đủ sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm để kịp thời hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục việc học, vì chỉ có con đường học tập mới xây dưng được tương lai tươi sáng hơn cho các em.

  [​IMG]

  [​IMG]