K' Hiền cần phẫu thuật một lần nữa

  1. Em K' Hiền đã được phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, em K' Hiền đã nhập viện ngày 24/05/2016 và ngày hôm nay 01/06/2016 em đã được phẫu thuật.
Quay lại danh sách cập nhật...