Ngọc Nhi bị tăng áp phổi nặng, cần mổ sớm

  1. Chuyền nguồn sang cho em Nguyễn Thị Phượng

    Do trong quá trình phẫu thuật có phát sinh nên chi phí của em Nguyễn Thị Phương cao hơn dự kiến ban đầu. Vì vậy, Hiểu về trái tim xin được chuyển toàn bộ số tiền Quý nhà hảo tâm đã đóng góp cho em Ngọc Nhi là 6.650.000 đồng sang hỗ trợ thêm cho em Nguyễn Thị Phượng.

    Link hồ sơ em Nguyễn Thị Phượng: https://hieuvetraitim.com/donggop/em-phuong-tim-tai-tho-kho-va-thinh-thoang-bi-ngat.1952/
Quay lại danh sách cập nhật...